O NAS

Celem akcji PET PORTRAIT jest połączenie miłośników sztuki i zwierząt na wspólnej drodze ku pomocy zwierzętom przebywającym pod opieką Fundacji Przyjaciele Palucha. Głównym problemem z jakim zmagają się schroniska są fundusze, które często nie wystarczają, by zapewnić tak dużej liczbie zwierząt odpowiednich warunków bytu. Zjawisko to nasila się szczególnie w okresie jesienno-zimowym, kiedy to ze względu na warunki pogodowe, zwierzęta przechodzą najtrudniejsze chwile w całym roku. Według badań statystycznych polskie schroniska charakteryzują się wyższą śmiertelnością zwierząt niż większość europejskich placówek. Poprzez działania akcji PET PORTRAIT chcemy przyczynić się do zmniejszenia problemu oraz poprawy losu bezdomnych zwierzaków.  PET PORTRAIT to wernisaż oraz aukcja grafik, obrazów i fotografii, które swoją tematyką nawiązują do zwierząt domowych. Na wydarzeniu pojawi się ponad 200 najróżniejszych prac z zakresu sztuk wizualnych. Całość zebranych funduszy zostanie przez nas przekazana na rzecz Fundacji Przyjaciele Palucha, wspomagając tym samym najbardziej potrzebujących podopiecznych Schroniska na Paluchu. 

https://www.instagram.com/petxportrait/

https://www.facebook.com/petxportrait

petxportrait@gmail.com

 

O SCHRONISKU NA PALUCHU I FUNDACJI PRZYJACIELE PALUCHA

Schronisko na Paluchu jest jednostką budżetową m.st Warszawy, działająca od 2001 roku. Jak sami siebie określają̨: Schronisko to nie dom docelowy dla bezdomnych zwierząt. To jedynie przystanek na ich trudnej drodze życia. Przystanek pomiędzy jednym a drugim domem. Obecnie w Schronisku na Paluchu przebywa około 400 psów i 40 kotów. Rocznie do Schroniska trafia średnio 2500 psów i 1500 kotów. Są̨ to zwierzęta zarówno całkowicie zdrowe, jak i przewlekle chorujące lub niepełnosprawne.Paluch jest jednym z największych polskich schronisk. Najwyższa liczba podopiecznych jaka została osiągnięta w jednym momencie w schronisku to 2400 zwierząt. Fundacja Przyjaciele Palucha jest niedawno powstałą organizacją non-profit, powołana w celu wsparcia Schroniska na Paluchu. Organizacja wspiera działalność schroniska, poprzez pomoc w leczeniu ciężko chorych zwierząt, umieszczaniu ich w domach tymczasowych, szukaniu dla nich nowych rodzin oraz działaniu na rzecz ochrony zwierząt i przestrzegania ich praw.